Behandelen en voorkomen van arbeidsrelevante klachten

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en CANS (RSI).

Een oefentherapeut Cesar of Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw oefentherapeut begeleidt en traint u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, op het werk en thuis. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, hoe u uw klachten kunt opheffen en kunt voorkomen dat ze terugkeren.

Een oefentherapeut kan u, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden bij de terugkeer naar uw werkplek. Gedurende de behandeling verbetert u uw houdings- en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Zo gaat u optimaal gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, ook op lange termijn. 


Bedrijfsoefentherapie voorkomt ziekteverzuim

Steeds meer (bedrijfs)oefentherapeuten Cesar of Mensendieck geven voorlichting en/of trainingen binnen bedrijven. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats in de werkomgeving.Daar analyseert de bedrijfsoefentherapeut de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen.

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn erkende, paramedische behandelmethodes.

Behandelingen worden vergoed conform de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) ziektekostenverzekering.

Aanmelden

U kunt zich (zonder verwijzing van een arts) aanmelden bij :

Francis Lohues, oefentherapeut. 
M.C.C. de Marke, Statenweg 107,
7824 CW Emmen 
M: 06 22 49 33 50
T : 0591-627 107 
E : f.lohues@oefentherapieemmen.nl 


Vergoeding

Behandeling door een oefentherapeut Mensendieck wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.
Bij uw zorgverzekering kunt u navragen of vergoeding binnen
uw zorgverzekering valt.