Parkinson

Oorzaak:

Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is helaas nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Dopaminetekort

Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof  'dopamine' in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra).
Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.


Over de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson:

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong


 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)


 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)


 • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte


 • 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Parkinson of parkinsonisme?

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

 • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
 • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
 • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
 • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)


Begin van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor (trillen) , bradykinesie (trager worden van bewegingen), rigiditeit (stijfheid) en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose Parkinson          in dit stadium zelden wordt gesteld.


Twee hoofdgroepen van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

1. Patiënten die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong)

2. Patiënten die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid)


 


Beloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant, bijvoorbeeld rechts. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Behandeling

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Wij ( Francis Lohues en Babs Tjaden) zijn oefentherapeut Mensendieck en aangesloten bij het ParkinsonNet.

Wij zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. Wij werken onderling nauw samen met andere zorgverleners die ook aangesloten zijn bij ParkinsonNet en werken ook samen de parkinsonverpleegkundigen en neurologen uit de regio Emmen. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

De eerste behandeling bestaat  uit een anamnese, een vraaggesprek om de klacht en hulpvraag te inventariseren en uit een onderzoek om vast te stellen wat uw klacht/probleem is.

Omdat voor geen enkele patiënt het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde is, wordt de therapie altijd aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen.

Tijdens de behandeling zijn wij als het ware uw coach.

We zorgen ervoor dat u zich weer gemakkelijker gaat bewegen en beter in balans komt.

 

U kunt daarbij denken aan:

 • het verbeteren van het lopen: starten, stoppen
  en het lopen zelf,

 • het verbeteren van uw evenwicht,
 • het veilig en zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van transfers*,
  in uw dagelijkse
   leefomgeving en onder verschillende omstandigheden,
 • het verminderen van de pijn en stijfheid in uw spieren,
 • het verbeteren van coördinatie en spierkracht,
 • het verbeteren van uw lichaamshouding, conditie en ademhaling,
 • het verbeteren van handvaardigheden.

 

* met transfers worden o.a. bedoeld: opstaan, gaan zitten,
  in of uit bed komen en omdraaien.

Aanmelden

U kunt zich (zonder verwijzing van een arts) aanmelden bij :

Francis Lohues, oefentherapeut. 
M.C.C. de Marke, Statenweg 107,
7824 CW Emmen 
M: 06 22 49 33 50
T : 0591-627 107 
E : f.lohues@oefentherapieemmen.nl Vergoeding

Behandeling door een oefentherapeut Mensendieck wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.
Bij uw zorgverzekering kunt u navragen of vergoeding binnen
uw zorgverzekering valt.