Whiplash

Een whiplash is vaak het gevolg van een aanrijding van achter of opzij, maar een ander ongeval kan ook de oorzaak zijn. Wanneer spreken we van een WHIPLASH en wat heeft Oefentherapie Cesar of Mensendieck u te bieden? 

Een whiplash kan leiden tot verschillende symptomen en verschijnselen. In het gunstigste geval heeft u geen nekklachten of andere lichamelijke problemen. In het wat minder gunstige geval zijn er problemen in verschillende gradaties 

 • Nekklachten zoals pijn, stijfheid of gevoeligheid, geen andere lichamelijke symptomen en/of afwijkingen. 
 • Nekklachten en problemen met spieren en gewrichten, ondermeer bewegingsbeperking en lokale drukpijn.
 • Nekklachten en neurologische symptomen, zoals verminderde of afwezige peesreflexen, zwakte en uitvalsverschijnselen. 
 • Nekklachten en fracturen of ontwrichtingen.

Bij een whiplash kunnen verschillende klachten voorkomen zoals: klachten van het bewegingsapparaat (dus de spieren en gewrichten), cognitieve stoornissen (minder goed kunnen nadenken, minder snel begrijpen, iets niet meer weten), vegetatieve verschijnselen (meer of minder transpireren), stoornissen in de zintuiglijke waarneming (zien en horen, voelen, proeven en ruiken), stoornissen in vitaliteit (levenslust, conditie) en na enige tijd veranderingen in de persoonlijkheid (kortaf, depressiever, ongeduldiger). De prognose voor patiënten met de verschijnselen genoemd onder de punten 1 en 2 is gunstig.

Bij een whiplash kunnen verschillende klachten voorkomen zoals: klachten van het bewegingsapparaat (dus de spieren en gewrichten), cognitieve stoornissen (minder goed kunnen nadenken, minder snel begrijpen, iets niet meer weten), vegetatieve verschijnselen (meer of minder transpireren), stoornissen in de zintuiglijke waarneming (zien en horen, voelen, proeven en ruiken), stoornissen in vitaliteit (levenslust, conditie) en na enige tijd veranderingen in de persoonlijkheid (kortaf, depressiever, ongeduldiger). De prognose voor patiënten met de verschijnselen genoemd onder de punten 1 en 2 is gunstig.

Het doel van de behandeling is het zoveel mogelijk activeren van de patiënt binnen diens grenzen en de duur van de klachten beperken.
Soms wordt een halskraag geadviseerd, maar vaak lijkt een vroegtijdige actieve benadering meer effect te hebben dan een passieve benadering.
Bij patiënten in klasse 3 is bij heftige pijn 1 week rust geïndiceerd. Geen bedrust! Bij pijn worden er vaak medicijnen (pijnstillend, koortswerend, ontstekingsremmend) voorgeschreven, om toch te proberen de patiënt actief te laten blijven.Bent u angstig om te bewegen, omdat u bang bent dat er iets beschadigen kan?  
Oefentherapie is dan bij uitstek geschikt om u stapje voor stapje het vertrouwen in uw eigen lichaam terug te geven. Uit angst voor bewegen gaat u vaak minder doen, waardoor de spierkracht afneemt en de klachten kunnen verergeren. Ook kunnen nieuwe, andere klachten ontstaan door de afnemende activiteit.  
De oefentherapeut herkent een gespannen of verkeerde houding en beweging en kan u helpen met het aanleren van een betere ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Hierdoor neemt het vertrouwen in uw eigen lichaam weer toe en verdwijnt veel onnodige angst en daarmee de spanning. 
Eveneens helpt de oefentherapeut inzichtelijk maken wat er wel en niet kan. Ook kan de werkplek of thuissituatie worden bekeken en aangepast, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts, maatschappelijk werker en/of ergotherapeut.

De behandeling door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck is er op gericht u te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw lichamelijke mogelijkheden en beperkingen.

 • U wordt u bewust van spanning en ontspanning.           
 • U wordt bewust van de juiste houdingen en bewegingen, thuis, met sporten en op het werk.           
 • U leert hoe u de doorbloeding van de spieren bevordert en hoe u uw conditie kunt verbeteren.           
 • U leert hoe u uw hele lichaam kunt ontspannen.           
 • U leert hoe u op lichaamssignalen kunt reageren en hoe u met stress om kunt gaan.           
 • U leert hoe u zelf uw klachten kunt verminderen.           
 • U krijgt informatie, advies en begeleiding.

Als u in aanmerking wilt komen voor een chronische verwijzing van 3 maanden, welke vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dient u eerst verwezen te worden door een specialist. 
Als er na een behandelperiode van 3 maanden nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan is een verlenging met max. 6 maanden mogelijk. 

In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van de directe toegankelijkheid oefentherapie. U kunt dan ook zonder verwijzing van huisarts of specialist naar de oefentherapeut Cesar/Mensendieck. De behandeling wordt vergoed via de aanvullende verzekering.


U kunt zich (zonder verwijzing van een arts) aanmelden bij :

Francis Lohues, oefentherapeut. 
M.C.C. de Marke, Statenweg 107,
7824 CW Emmen 
M: 06 22 49 33 50
T : 0591-627 107 
E : f.lohues@oefentherapieemmen.nl